Notie 9: Vriendschap (3) Ruimte voor ontwikkeling

Kinderen komen in een bepaalde fase tot het besef dat ze samen met anderen optrekken. Ze ontdekken de verschillen, maar ook dat ze niet alleen zijn. Het is het vormen van het ego en het ervaren van het ik. Dat is in het onderwijs, denk ik, heel erg onderbelicht. Vrijeschoolonderwijs heeft dat inzicht impliciet wel. Maar ook daar kan het beter.

Ruimte voor ontwikkeling
Van belang is de ruimte tussen kinderen. De ruimte tussen het kind en zijn omgeving. Noem het de ervaringsruimte. Die ruimte is de basis waarop ontwikkeling en educatie kan worden aangedragen. Het is de ruimte waarin het kind wordt uitgenodigd en uitgedaagd om te leren, nieuwsgierig te zijn.

Vriendschap biedt ruimte
Om die ruimte optimaal te creëren is er in de basis een harmonisch gevoel nodig. Een gevoel van waaruit een kind weet: ik mag er zijn. En van waaruit hij of zij niet wordt afgeleid door allerlei onveilige factoren. En het woordje vriendschap zou wel eens op die gevoelslaag kunnen duiden. Vriendschap geeft de ruimte waarin het kind volkomen en vanzelfsprekend zichzelf kan zijn. Vanuit vriendschap kan het kind om zich heen kijken en vragen stellen. Wat zegt de wereld mij en wat vraagt de wereld van mij? Het is van groot belang dat de leerkracht en de ouders zich beseffen dat vriendschap, en de ruimte die het creëert, een elementaire voorwaarde voor ontwikkeling is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reken uit (ter beveiliging) *

Categorieën
Reacties
    Zaken van belang

    Zaken van belang is mijn persoonlijk mediaplatform. Hier publiceer ik mijn Noties. Gedachten en ideeën over zaken die ik, de naam zegt het al, van belang vind. En dat zijn er nogal wat. Van pedagogiek en antroposofie tot politiek. En van innovatie tot ‘het nieuwe werken’. Wilt u reageren op een van de Noties, dan kan dat natuurlijk.

    Leo Stronks.