Notie 8: Vriendschap (2) Onderwijs

Vriendschap (2) OnderwijsVriendschap is een interessant thema. Zo heb ik op basis van mijn ervaringen met de (eerder beschreven) ‘goede gesprekken’ en het vertrouwen dat daarbij onderling aanwezig was, een relatie gelegd tussen vriendschap en antroposofische pedagogiek. Een relatie die in mijn beleving niet alleen van belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van die pedagogiek, maar wellicht ook van de meerwaarde voor het Nederlands onderwijs als geheel.

Exacte vorm nog niet bekend
De reikwijdte ken ik nog niet. Ook de exacte vorm is nog niet bekend. Maar als we er van uitgaan dat het ‘Goede Gesprek’ een geslaagd experiment is in vriendschap en in leren, dan kan het zijn waarde hebben als pedagogisch instrument. Als ervaring en inzicht voor leraren. Ik heb het over deelname aan een gesprek dat zich uitsluitend in het moment beweegt. In het nu, waarbij er geen agenda of hiërarchie is, anders dan het in gelijkwaardigheid voeren van een gesprek.

Houding van leren
Zoals eerder gesteld: voor kinderen is vriendschap en het vertrouwen in elkaar een vanzelfsprekendheid. In het onderwijs is vriendschapsthematiek een hele belangrijke graadmeter voor het leren van kinderen. Als je de sociale patronen van kinderen leest dan is vriendschap, en het zoeken naar die vriendschap, het zoeken naar dat verband en dat verbond, een hele belangrijke factor of kinderen wel of niet in een houding van leren kunnen komen.

De hoogste graad
Dat uitgangspunt vriendschap en in de juiste houding komen, biedt perspectief op een intrigerende visie. Een visie waarin een leraar zijn of leerlingen de ruimte kan geven om te leren. Ik denk dat het ‘Gesprek’ een bijdrage leveren. In het gesprek krijgen ze de kans om te ervaren en te begrijpen dat het niet om hun eigen ego gaat, maar om de ruimte die gegeven kan worden als iemand het ‘ik’ tegenhoudt en terughoudt. En als je in staat bent zo’n gesprek te voeren in dat moment en in vertrouwen. Dan ben je in mijn beleving ook in staat tot de hoogste graad van onderwijsmogelijkheden te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reken uit (ter beveiliging) *

Categorieën
Reacties
    Zaken van belang

    Zaken van belang is mijn persoonlijk mediaplatform. Hier publiceer ik mijn Noties. Gedachten en ideeën over zaken die ik, de naam zegt het al, van belang vind. En dat zijn er nogal wat. Van pedagogiek en antroposofie tot politiek. En van innovatie tot ‘het nieuwe werken’. Wilt u reageren op een van de Noties, dan kan dat natuurlijk.

    Leo Stronks.