vrijeschool is niet bijzonder

Notie 1: Vrijeschool is niet bijzonder

Kan de vrijeschool een bijdrage leveren aan het onderwijsdebat in onze samenleving? Zeker kan zij dat! Het mag zelfs geen vraag zijn. Het is een vanzelfsprekendheid dat zij zichzelf moeten verplichten die bijdrage te leveren. Je kan geen medeverantwoordelijkheid nemen voor de pedagogische ontwikkeling van kinderen vanuit het idee dat die verantwoordelijkheid en die ontwikkeling buiten de maatschappij of het maatschappelijk debat kan staan. Toch was dit lang niet vanzelfsprekend.

Een grote vergissing
Het vrijeschool onderwijs heeft zich immers jarenlang als ‘bijzonder’ gekwalificeerd en zich daarmee op afstand van de discussie gezet. Vroeger koos men expliciet voor het bijzondere en daarmee ook voor de bijzondere positie. Men wilde zeker geen onderdeel van de gestructureerde en opgelegd gesanctioneerde maatschappij zijn. Het was een soort verbond tegen de overheid, van: ‘kijk’ wij redden ons wel zonder jullie en we doen het toch veel beter’. Dat is een grote vergissing geweest. Vrijescholen zijn er juist ongelooflijk bij geholpen als ze in het debat niet aan de zijkant, maar er gewoon middenin gaan staan. Net zoals ieder ander. Sterker: ik vind dat vrijescholen, met de geschiedenis die zij hebben, pas over het woord bijzonder mogen nadenken als ze laten zien dat ze het gangbare en gevraagde niveau
hebben.

Lees verder

Categorieën

Reacties

    Zaken van belang

    Zaken van belang is mijn persoonlijk mediaplatform. Hier publiceer ik mijn Noties. Gedachten en ideeën over zaken die ik, de naam zegt het al, van belang vind. En dat zijn er nogal wat. Van pedagogiek en antroposofie tot politiek. En van innovatie tot ‘het nieuwe werken’. Wilt u reageren op een van de Noties, dan kan dat natuurlijk.

    Leo Stronks.