Zaken van belang

Zaken van belang is mijn persoonlijk mediaplatform. Hier publiceer ik mijn Noties. Gedachten en ideeën over zaken die ik, de naam zegt het al, van belang vind. En dat zijn er nogal wat. Van pedagogiek en antroposofie tot politiek. En van innovatie tot ‘het nieuwe werken’. Wilt u reageren op een van de Noties, dan kan dat natuurlijk.

Leo Stronks.

Maandelijks archief: juli 2013

Notie 27 Liefde (4) puzzel

Wat is liefde? Vroeger dacht ik, binnen het bekende romantische beeld, dat liefde inderdaad een begrip was. Van dat idee raak ik rigoureus verwijderd. Ik kom erachter dat liefde geen begrip is. Sterker, dat het als uitdrukking van de verhouding tussen mensen eigenlijk een platitude is. Een platgetreden pad, waarmee wij denken dat te begrijpen wat wij doen. Het is op zich al een hele kunst om te begrijpen wat je zelf doet. Laat staan te begrijpen wat je in een relatie met een ander doet. Dan word het helemaal ingewikkeld.

Verwarrend

Als ik kijk naar het beeld dat ik vroeger van de liefde had, dan maakt dat verdrietig. Maar als ik kijk naar het beeld van vandaag de dag, dan wordt ik er wel opgewekt van. En dat spanningsveld tussen die twee beelden, dat is verwarrend. Dus er zit een soort verwachting in. Van vroeger uit. Liefde, dat ziet er zo en zo uit. En of die verwachting nou gevormd is door mijn ouders of door mijn omgeving dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat het beeld verandert.

Geen streep door de liefde

Waar komt dat veranderde beeld van liefde vandaan? Komt dat omdat ik teleurgesteld ben? Of omdat ik mij iets van voor heb gesteld dat niet realistisch is? Is het een soort waan? Ik kom daar nog niet helemaal achter. Maar ik kom wel tot iets anders. En dat is, dat het beeld van wat liefde is, niet verdwijnt. Het is dus absoluut niet zo dat je chagrijnig een streep zet: liefde bestaat niet. Punt. De wereld is tweedimensionaal. En de conclusie is het bestaat niet. Klaar, einde verhaal. Nee, dat is niet zo.

Geen vlucht maar hier en nu

Mijn gedachten over liefde zijn dus veranderd. Het is een soort transitie in beeldvorming. Ik heb altijd bezwaar gehad tegen het christelijke beeld waarmee ik ben opgegroeid. Tegen de grote verantwoordelijkheid die wij hebben voor ons geestelijk welzijn. Omdat het een soort vlucht is. Een vlucht in de genade van God. In iets dat niet van deze wereld is. De puzzel is, om liefde zo te herdefiniëren dat je het in het hier en nu en relatie met jezelf ervaart. Dus niet voor jezelf tot God, maar tot jezelf en in het hier en nu.

Notie 28 Liefde (5) Voor- of achteruit

Wat intrigerend is, is dat liefde voor je kinderen iets anders is dan liefde voor een gekozen mens. Man of vrouw. In je kinderen zit veel minder keuze en veel meer waarde-gedrevenheid dan in een keuze is voor een partner of een vriendschap. Daar zit een soort verantwoordelijkheid in. Daar lijk je geen keuze in te hebben. Wat ik bestrijd overigens. Maar dat woordje liefde krijgt in relatie tot je kinderen een andere kleur dan in de liefde voor je partner. Dus in de vrije ruimte is liefde van een andere kwaliteit.

Aflossen van schuld

Aan de idee dat liefde verschillende vormen kan aannemen. voeg ik nog een notie toe. Dat is de notie dat ik vrij definitief de overtuiging had dat liefde naar voren keek. Totdat ik een zinnetje tegenkwam dat zei dat liefde het aflossen van een schuld is.
Ik was blij met die zin. Ik had het nooit zelf bedacht. Ik heb altijd gedacht dat liefde naar voren gaat. Maar dit is dus liefde die naar achter gaat. Er wordt een schuld afgelost. Iets uit een verleden. En of het waar is of niet doet even niet ter zake.

Notie 29 Liefde (6) Vriendschap en verlangen

 

Vriendschap maakt deel uit van de vierde dimensie. Het zit op de grens van liefde en de polariteit. Vriendschap is de traditionele polariteit, het fysieke bestaan met zijn tegengestelde kwaliteiten en beelden, eigenlijk wel voorbij. In de structuur zoals ik die zie, zit vriendschap in de vierde dimensie.

Verlangen naar de zee

Vriendschap raakt het verlangen in de vierde dimensie. Het is een bron met bijzondere eigenschappen. In essentie komt het er op neer dat je vorm en inhoud wil geven aan dat verlangen. Het is als volgt: ‘Als je wil dat mensen een boot bouwen, geef ze dan geen hout, maar doe ze verlangen naar de zee’. Het verlangen is de kracht van waaruit mensen een boot bouwen. Dat is het verlangen in de vierde dimensie en het is een nagenoeg oneindige bron, de zuivere motivatie. Het echte verlangen zit zelden of nooit in de derde dimensie; in het hout. Dat is hebberigheid of egoïsme.

Het motief

Het verlangen zit als een poort tussen de derde en vierde dimensie in. Een poort, die je in staat stelt om iets te zijn of iets te doen. Het geeft de kracht, het motief om te leven. Het heeft te maken met de uniciteit van iedere ziel. Het verlangen geeft de doorkijk, op die uniciteit en op wat je te doen hebt in dit leven.

Die doorkijk, die poort kan open en dicht. Naarmate je jezelf meer bewust bent, krijg je meer zicht op die vraag. Waarbij je je moet beseffen dat uniciteit zich altijd verhoudt tot de ander. Dat er in vriendschap een balans is met de ander of anderen.

Altijd op een kier

Het verlangen en de poort kunnen overigens nooit helemaal dicht of afgesloten worden. Hoewel veel mensen dat krampachtig proberen, want het geeft naast kracht ook veel dilemma’s en strijd. Maar helemaal dicht, helemaal afgesloten van het verlangen in de vierde dimensie, dat kan bij niemand.

Categorieën

Reacties

    Zaken van belang

    Zaken van belang is mijn persoonlijk mediaplatform. Hier publiceer ik mijn Noties. Gedachten en ideeën over zaken die ik, de naam zegt het al, van belang vind. En dat zijn er nogal wat. Van pedagogiek en antroposofie tot politiek. En van innovatie tot ‘het nieuwe werken’. Wilt u reageren op een van de Noties, dan kan dat natuurlijk.

    Leo Stronks.